SEKCJA WĘDKARSKA
 
 
Kierownik Sekcji: Stefan Fuz
 

Sekcja Wędkarska TSiR „Jupiter" powstała na bazie wędkarzy zrzeszonych w Kole Wędkarskim nr 4 „MEGAWAT". Sekcja organizuje turnieje wędkarskie o zasięgu zarówno regionalnym (skierowane między innymi do pracowników Elektrowni Bełchatów), jak i ogólnopolskim. Dba ona również o środowisko naturalne i porządek, organizując akcje „Sprzątanie Świata" nad zbiornikiem Słok.

Najbardziej aktywni członkowie Sekcji:

Wojciech Ptak, Waldemar Sobora, Marek Pawłowski, Waldemar Szewczyk, Damian Szewczyk, Stefan Fuz, Krzysztof Wawrzyński, Krzysztof Wójcik.
Turnieje i zawody wędkarskie, które organizowała sekcja: Ogólnopolski Turniej Wędkarski o Puchar Dyrektora Elektrowni Bełchatów, Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa, Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Bełchatowskiego, Mistrzostwa Elektrowni Bełchatów w Wędkarstwie, Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Energetyka, Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa TSiR „Jupiter".

 

Autorzy: Zbigniew Rojek, Waldemar Szewczyk

Źródło: Książka 40 Lat Elektrowni Bełchatów