SEKCJA STRZELECKA
 
 
Kierownik Sekcji: Rafał Skrobek
 
Członkowie Sekcji, którzy reprezentowali Elektrownię Bełchatów: Edward Marcinkowski, Grzegorz Mroczkowski, Sławomir Dziad-czyk, Wanda Kaczyńska, Sławomir Mars, Marek Sękowski, Rafał Skrobek, Jan Szablowski, Krzysztof Wróblewski, Dariusz Werner.
Wiosną 1992 roku reaktywowano Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju przy Elektrowni Bełchatów. Dwóch pasjonatów strzelectwa sportowego Marek Sękowski i Edward Marcinkowski zarazili swoją pasją kilkunastu pracowników Elektrowni Bełchatów i zaczęli spotykać się na strzelnicy „Smolarnia", gdzie strzelali zarówno z broni pneumatycznej, jak i kulowej. W pierwszym okresie wyniki były dość mizerne, więc poczyniono starania o lepszy sprzęt (broń). Od 1998 roku działalność Klubu Strzeleckiego, funkcjonującego jako Sekcja Strzelecka w TSiR „Jupiter", nabrała rozpędu. Jego członkowie zorganizowali na gruncie lokalnym szereg różnego rodzaju zawodów oraz zaczęli wyjeżdżać na zawody krajowe i międzynarodowe wieloboje strzeleckie. Sekcja nie zapomina również o najmłodszych, organizując dla nich w czasie ferii zimowych i wakacji różnego rodzaju zawody. Aby funkcjonować zgodnie z prawem, skupieni w jej szeregach „strzelcy" musieli zdobyć uprawnienia instruktorów i sędziów strzelectwa sportowego. Kilku kolegów zdobyło licencje zawodnika strzelectwa sportowego uprawniające do posiadania własnej broni.
 

Autorzy: Zbigniew Rojek, Edward Marcinkowski, Rafał Skrobek

Źródło: Książka 40 Lat Elektrowni Bełchatów

 
2017r.
 
NEW Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa PGE S.A.
W dniu  30.09.2017 r. w Okręglicy koło Sieradza odbyły się V Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa PGE S.A. W pięciu konkurencjach strzeleckich wystartowały 23 drużyny, 68 osób w tym jedna kobieta. Na uroczystym podsumowaniu puchary, dyplomy i nagrody wręczał Dyrektor ds. Finansowych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Pan Maciej Kwapisz. W V Ogólnopolskich Zawodach PGE pierwszy raz wzięły udział drużyny: Polska Grupa Energetyczna S.A. i TST Kogeneracja Wrocław dziękujemy i zapraszamy za rok.  więcej...
 
OGÓLNOPOLSKI WIELOBÓJ STRZELECKI O PUCHAR PREZESA PGE SA.

Sekcja strzelecka zaprasza na OgólnoPolski Wielobój Strzelecki o Puchar Prezesa PGE S.A. w dniu 29.09.017r. Zawody zotaną przeprowadzone na terenie strzelnicy myśliwskiej w Okręglicy k.Sieradza. W przypadku pytań i dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielami organizatora: 

Rafał Skrobek, nr tel. 504 541 881, e-mail: rafalskrobek5@poczta.pl,

Zbigniew Rojek, nr tel. 606 654 376, e-mail: zbigniew.rojek@gkpge.pl 

ZAPROSZENIE   pdf