SEKCJA PŁETWONURKÓW
 
 
Kierownik Sekcji: Henryk Wiśniewski
 
Członkowie Sekcji Płetwonurków przy TSiR „Jupiter" uczestniczyli w wielu szkoleniach, podnosząc w ten sposób swoje kwalifikacje. Brali także udział w spotkaniach organizowanych przez inne kluby płetwonurków na terenie całej Polski. Uprawnienia, które pozwalają na zejście do wody na głębokość do 40 metrów, posiadają aktualnie: Henryk Wiśniewski, Henryk Kurowski, Waldemar Giełażys oraz Adam Klimaszyk.
Płetwonurkowie z Sekcji przeprowadzili również szkolenie dla młodzieży na uprawnienia płetwonurka młodzieżowego, które zorganizowali na wodach zalewu Słok. Henryk Wiśniewski, Waldemar Giełażys, Henryk Kurowski i Włodzimierz Chybiński kilkukrotnie wykonywali ważne dla Elektrowni Bełchatów prace podwodne przy uszczelnianiu zastawek remontowych na kanałach hydrotechnicznych zbiornika Biały Ług, pompowni wody Słok, pompowni wody uzupełniającej W-4 oraz przy czyszczeniu kąpieliska Słok.
 

Autorzy: Henryk Wiśniewski

Źródło: Książka 40 Lat Elektrowni Bełchatów