SEKCJA ŁĄCZNOŚCI
 
 
Kierownik Sekcji: Krzysztof Pokorski
 

Najbardziej aktywni członkowie Sekcji: Łukasz Borowski SQ7JHC, Krzysztof Pokorski SQ7IQA, Janusz Kempa SQ7AEH, Maciej Haładus SP7ROH.

Sekcja Łączności TSiR „Jupiter" powstała w wyniku reorganizacji istniejącego od 1980 przy Elektrowni Bełchatów Klubu Krótkofalowców SP7KYL LOK. Jej członkowie nawiązują łączność z innymi krótkofalowcami na całym świecie w paśmie fal krótkich, tj. od 1,8 MHz do kilku GHz, emisjami fonicznymi (SSB), telegrafią (alfabet Morse'a) oraz emisjami cyfrowymi (odbieranie i nadawanie danych przy użyciu komputera). Krótkofalarstwo to również budowanie własnych konstrukcji, takich jak: anteny, skrzynki antenowe (układy dopasowania anteny do nadajnika), odbiorniki i nadajniki, bloki funkcjonalne oraz przyrządy pomiarowe. Sekcja wykonała i uruchomiła analogowy przemiennik krótkofa-larski SR7E w paśmie 145 MHz (odmiana stacji wzmacniającej), który służy krótkofalowcom w centralnej Polsce. Umożliwiło to nawiązywanie łączności z urządzeń przenośnych, zamontowanych w samochodach, lub ze stacji bazowych oddalonych od Bełchatowa o 150-200 kilometrów.
Umiejętności operatorskie oraz jakość posiadanego sprzętu weryfikują zawody krótkofalarskie, w których członkowie Sekcji Łączności uczestniczą indywidualnie lub jako tak zwane stacje klubowe. Jedną z imprez krótkofalarskich wpisanych na stałe w kalendarz obchodów Dnia Energetyka są organizowane przez Sekcję Łączności zawody, które znane są pod nazwą „Spotkania Eterowe — Dzień Energetyka". Członkowie Sekcji uczestniczą również w zawodach krótkofalarskich organizowanych przez inne kluby na terenie całej Polski, m.in.: w zawodach „Polny Dzień", „Polskie Gminy Award", „SP-QRP Contest", w zawodach o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza czy o Puchar Wielkopolskiej Pyry. Specyfika współzawodnictwa w zawodach krótkofalarskich różni się od rywalizacji w innych dyscyplinach. Większość uczestników udział w zawodach traktuje bardziej rekreacyjnie niż wyczynowo. Na uwagę zasługuje fakt, iż w 2013 roku jeden z członków Sekcji Łączności TSiR „Jupiter" Łukasz Borowski wygrał plebiscyt „Dziennika Łódzkiego" zatytułowany Pozytywnie zakręceni.

 

Autorzy: Zbigniew Rojek, Krzysztof Pokorski

Źródło: Książka 40 Lat Elektrowni Bełchatów

 
2018
 
Krótkofalowcy z sekcji łączności TSiR JUPITER łączyli się ze stacją kosmiczną.
W kwietniu, na dachu Szkoły Podstawowej w Buczku pojawiły się nietypowe anteny. To krótkofalowcy z sekcji łączności Towarzystwa Sportu i Rekreacji „JUPITER” przy Elektrowni Bełchatów zbudowali system nadawczo-odbiorczy, aby za jego pomocą bezpośrednio połączyć się radiowo z przelatującą nad Polską Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS. Wreszcie nastąpił ostatni etap ponad dwuletnich przygotowań. Ponieważ większość absolwentów obecnej Szkoły Podstawowej (do niedawna gimnazjum) kontynuuje naukę w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Łasku, postanowiono zaprosić te szkoły do wspólnej inicjatywy.  więcej...
 

ARISS Buczek - Zelów - Łask 26.04.2018

 

 

ARISS POLSKA - BUCZEK 26.04.2018 SP7KYL - ZADAWANIE PYTAŃ

 

 

Konferencja Łączności w Buczku